Wersja Alpha 3.0 #spedsim została wydana! Najważniejsze zmiany: – 6 nowych krajów (Holandia, Belgia, Luksemburg, Szwajcaria, Liechtenstein, Słowenia) – aplikacja Android – usterki i serwis pojazdów – zwiększenie stawek za przesyłki drobnicowe – łatki błędów – inne pomniejsze poprawki i usprawnienia https://spedsim.com/ #gry #programowanie #transport #spedycja #tworczoscwlasna #gamedev #symulatory #rozrywka #bekaztransa